93,3% bệnh nhân đã hết phì đại tiền liệt tuyến – Chia sẻ từ chuyên gia

bệnh viện Tuệ Tĩnh đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng của sản phẩm Tiền liệt vương với hiệu quả trên lâm sàng đạt 93,3%.